Pressmottagning om Toner för Miljoner

Pressmottagning om Toner för miljoner I dag hölls en pressmottagning på Sparbanken Sveriges huvudkontor med anledning av Sparbankens och Föreningsbankens stora körsatsning Toner för miljoner. Satsningen innebär att svenskt körliv under en tvåårsperiod får ca 10 miljoner kronor. Toner för miljoner är Sparbankens och Föreningsbankens första gemensamma kundprojekt. Toner för miljoner genomförs i samarbete med KÖRSAM, samarbetsråd för Sveriges körer, och med TV4. På pressmottagningen närvarade, bland flera andra, körlegenden och Polarprisvinnaren Eric Ericson som också sitter med i juryn vid riksfinalen i Globen, Ebba Blitz som blir Toner för miljoners ansikte utåt, och Carin Fischer från Kulturhuvudstadsåret som presenterade ett samarbete där Föreningsbanken och Sparbanken blir huvudsponsorer för körverksamheten under Kulturhuvudstadsåret. - Breda satsningar på svenskt körliv som Toner för miljoner är utomordentligt viktiga för att få fram riktigt bra körer och körsångare, säger Eric Ericson. Dessutom närvarade på pressmottagningen Sparbanken Sveriges VD Reinhold Geijer, Fred Sjöberg från Toner för miljoner-kansliet i Örebro, samt flertalet av de länsköransvariga. Adolf Fredriks flickkör bjöd på vacker körmusik. - Det är också en stor glädje för oss i Sparbanken att i samarbete med Föreningsbanken nu kunna presentera denna stora satsning på svenskt körliv. Körsång är vår största kulturella folkrörelse som engagerar mer än en halv miljon människor. Därför känns det angeläget för oss i banken att stödja en verksamhet som når brett ut i samhället, och som skapar glädje, kraft och inspiration, sa Reinhold Geijer, Sparbanken Sveriges VD vid pressmottagningen. För ytterligare information: Gunnar Andersson, Informationsdirektör Sparbanken Sverige, tfn 08-790 28 68 Jesper Berggren, Informationsdirektör Föreningsbanken, tfn 08-782 34 16 Claes Fagerström, Projektledare, tfn 08-790 10 71 Fred Sjöberg, Toner för miljoner-kansliet, tfn 019-18 51 74 Christian Ljunggren, Ordförande KÖRSAM, tfn 08-770 15 92 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/28/19990208BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/28/19990208BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar