Prova-På-Kör i Gallerian i Stockholm

Prova-På-Kör i Gallerian i Stockholm Under tre torsdagar inbjuder FöreningsSparbanken alla intresserade att prova på körsång. Prova-På-Kören leds av Fred Sjöberg, musikalisk ledare, och Lasse Axelsson, körkoordinator. Båda är knutna till FöreningsSparbankens stora körsatsning Toner för Miljoner. Ingen särskild anmälan krävs, utan Prova-På-Kören är öppen för alla som är intresserade. Deltagandet är givetvis kostnadsfritt. Plats: Gallerian Hamngatan, Stockholm Tid: 17.15-18.15 Datum: 19/3, 26/3, 2/4 För ytterligare information: Claes Fagerström, chef Sponsring & Event FöreningsSparbanken, tfn 08-585 910 71 Fred Sjöberg, Toner för Miljoner-kansliet, tfn 019-18 51 74 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/17/19990205BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/17/19990205BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar