Region Skåne och Malmö Stad väljer FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

Region Skåne och Malmö Stad väljer FöreningsSparbanken i samverkan med fristående sparbanker Region Skåne och Malmö Stad har båda beslutat välja FöreningsSparbanken som sin bank för löner och betalningar. FöreningsSparbankens erbjudanden till regionen bygger på en överenskommelse om nära samverkan mellan FöreningsSparbanken och de tre fristående sparbankerna Färs & Frosta Sparbank, Kristianstad Sparbank och Sparbanken Syd i bankservicen till Region Skåne, Malmö Stad och dess anställda. Det är med mycket stor tillfredsställelse som jag kan notera att både Region Skåne och Malmö Stad valt oss som sin bank. Vi tror också starkt på växtkraften i Skåne och ser fram emot att i rollen som regionens och stadens bank spela en allt aktivare roll som partner i arbetet med att ytterligare lyfta fram södra Sverige och Öresundsregionen som ett tillväxt- och framtidsområde, säger Anders Rex, marknadsområdesansvarig för FöreningsSparbanken i Skåne. Länets val av oss som bank är dessutom ett erkännande av de värden vi i samverkan med Fristående Sparbanker kan erbjuda våra kunder - länet likaväl som dess anställda, fortsätter Anders Rex. Överenskommelserna träder i kraft vid årsskiftet och innebär bland annat att FöreningsSparbanken och de tre samverkande fristående sparbankerna kommer att hantera löneutbetalningarna till Region Skånes 30 000 och Malmö Stads 16 000 anställda. För ytterligare information: Anders Rex, vVD och Marknadsområdesansvarig FöreningsSparbanken, tfn 0708-37 35 10 Einar Frydén, informationsansvarig FöreningsSparbanken, 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar