Rekordstarkt tertial för NetTrade

Rekordstarkt tertial för NetTrade FöreningsSparbankens tjänst för aktiehandel via Internet, NetTrade, växer kraftigt. Under det första tertialet har kundstocken ökat med 50 procent till 15.000 registrerade kunder. NetTrade svarar för närmare 20 procent av antalet aktieaffärer inom FöreningsSparbanken. Under årets fyra första månader har NetTrade växt kraftigt avseende antal kunder och antal avslut. Det beror på flera framgångsfaktorer, enligt Annika Fagerlund, ansvarig för NetTrade. -För det första erbjuder vi en tjänst med god framkomlighet och hög säkerhet till avgifter som är bland marknadens lägsta. För det andra har vi en unik försäljningskanal genom våra 1.200 bankkontor. För det tredje befinner sig marknaden i tillväxtstadiet då fler och fler upptäcker nyttan och snabbheten med Internet som kanal för sina aktieaffärer, förklarar Annika. -Enligt min bedömning kommer Internet att vara den dominerande kanalen för aktiehandel i framtiden. Därför tror jag på fortsatt hög tillväxt, tillägger hon. Fakta: NetTrade var först i Norden med att erbjuda aktiehandel via Internet när tjänsten lanserades den 3 maj 1996. Courtaget är 0,14 procent. Minimicourtage 95 kronor. Det finns ingen minimigräns för depån, ej heller depåavgift eller årsavgift. Internetadress: www.nettradeswedbank.se E-postadress: nettrade@foreningssparbanken.se För ytterligare information: Annika Fagerlund, tfn 08-58 59 2055, annika.fagerlund@foreningssparbanken.se Fredrik Svennersjö, tfn 08-58 59 2501, fredrik.svennersjo@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar