Riksbankens Direktion

Två av sex i Riksbankens Direktion från FöreningsSparbanken Sveriges Riksbank offentliggjorde i dag namnen på de sex personer som kommer att utgöra den nyinrättade direktion, vilken skall utgöra Riksbankens ledning. Två av de sex ledamöterna kommer från FöreningsSparbanken. Eva Srejber, vVD och ledamot av bankledningen i FöreningsSparbanken lämnar vid årsskiftet sina uppdrag i FöreningsSparbanken för att ingå i Riksbankens Direktion. Även FöreningsSparbankens vVD Lars Nyberg, som i början av hösten lämnade sina ledningsuppdrag i banken, kommer att ingå i den nya Riksbanksdirektionen. - Riksbankens beslut är både positivt och negativt. Jag beklagar självklart att Eva Srejber lämnar FöreningsSparbanken där hennes ansvarsområden har och kommer att fortsätta ha hög prioritet. Hon har under den relativt korta tid hon varit på banken bland annat hunnit bidra mycket positivt till att utveckla FöreningsSparbankens roll som inte minst de små och medelstora företagens 'EMU-bank'. Lars Nyberg arbetar redan nu med strategiska finansiella frågor utanför banken. Jag gläds med dem båda för de nya mycket viktiga och intressanta uppgifter de nu får i Riksbankens ledning. Samtidigt är jag både glad och stolt över att vi från FöreningsSparbanken kunnat förse Riksbanken med två ledamöter till den nya direktionen, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Reinhold Geijer i en kommentar. Eva Srejber har ingått i FöreningsSparbankens ledning sedan den 1 april 1998 och kom dessförinnan närmast från Internationella Valutafonden i Washington. I FöreningsSparbanken ansvarar hon för arbetet med EMU och andra strategiska internationella omvärldsfrågor. Lars Nyberg fick vid bildandet av FöreningsSparbanken i den nya bankens ledning ansvaret för bankens finansiella frågor. Han lämnade sin bankledningspost i augusti i år för att ägna sig åt egen verksamhet och offentliga uppdrag inom den finansiella sektorn. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD och Koncernchef, tfn 08-585 921 70 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar