Robert Stenram ny ordförande i Svenska Handelskammaren i Japan

Robert Stenram ny ordförande i Svenska Handelskammaren i Japan Robert Stenram, FöreningsSparbankens representant i Tokyo, har utsetts till ny ordförande i Svenska Handelskammaren i Japan. Den 1 januari 1999 efterträder han Jan Heiniö från Pharmacia & Upjohn. Svenska Handelskammaren i Japan har till uppgift att främja handelsutbytet mellan Sverige och Japan samt att skapa ett gynnsammare marknadsklimat för sina drygt 130 medlemsföretag. För ytterligare information: Robert Stenram, tel +81 354 746 041 Einar Frydén, informationsansvarig 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar