Robur förstärker förvaltningsorganisationen

Robur förstärker förvaltningsorganisationen Sedan den 1 april är Göran Espelund VD för Robur med Joachim Spetz som ställföreträdande VD och aktiechef. Robur har beslutat att förstärka förvaltningsorganisationen inom aktiefondsområdet. Som en följd av detta har ett antal nya förvaltningsansvariga utsetts. Till ny förvaltare för Kapitalinvest har Joachim Spetz utsetts. Till ny förvaltare för Roburs Mixfond, Roburs Mixfond Mega, JM Bofond, Roburs Mix Indexfond, Mixfond Pension och Pacificfonden har Mikael Näslund utsetts. Till ny förvaltare för Aktiesparfonden, Sparinvest, Realinvest, Nordenfonden, Roburs Miljöfond, Talenten Miljöfond, Svenska Kyrkans Värdepappersfond, Svenska Kyrkans Aktiefond Mega och Roburs Gåvofond har Johan Carlberg utsetts. Till ny förvaltare för Sverigefonden, Roburs Aktiefond Sverige Mega, Exportfonden, Allemansfond Export, Skogsfonden, Råvarufonden, Bosparfonden, IP Aktiefond och Aktiefond Pension har Ingemar Syréhn utsetts. Till ny förvaltare av Finansfonden har Stefan Franzén utsetts. Dag Mårtensson har utsetts till ansvarig för analysområde basindustri. För ytterligare information kontakta gärna; Göran Espelund, VD 08-585 920 33 Joachim Spetz, Stf VD och Aktiechef 08-585 920 21 Mikael Näslund, Chef Utlandsförvaltning 08-585 924 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar