Roburs fonder erhåller bud på sitt innehav i Mannesmann

Roburs fonder erhåller bud på sitt innehav i Mannesmann Roburs fonder har i dag erhållit ett bud på fondernas aktier i det tyska bolaget Mannesmann AG. VodafoneAirtouch, den ledande brittiska mobiltelefonioperatören, har erbjudit aktieägarna i Mannesmann 53,7 VodafoneAirtouch aktier för varje Mannesmann aktie, vilket motsvarar 240 Euro per aktie. Mannesmann och VodafoneAirtouch tillhör båda Europas största teleoperatörer med markandsledande ställning i Tyskland och Italien respektive Storbritannien. Roburs fonder äger 3.007.020 aktier i Mannesmann motsvarande ett marknadsvärde på cirka 5.400.000.000 kronor. I VodafoneAirtouch uppgår innehavet till 5.199.500 aktier och 612.000 ADS motsvarande ett marknadsvärde på cirka 440.000.000 kronor. I Mannesmann tillhör Roburs fonder de femton största aktieägarna. Innehavet är fördelat på ett antal av Roburs fonder bland annat Kommunikationsfonderna, Allemansfonderna och Kapitalinvest. I Europafonderna utgör det ett av de största innehaven. Robur ser positivt på värdeskapande aktiviteter inom telekomsektorn och har byggt upp positioner inom de bolag som bedöms ha de bästa förutsättningarna att skapa mervärde för aktieägarna. Vi kommer nu att analysera VodafoneAirtouchs bud för att bedöma huruvida det maximerar avkastning för våra fondandelsägare. För ytterligare kommentarer kontakta: Joachim Spetz, stf. VD i Robur och aktiechef, tel 08- 585 920 21 Stefan Franzén, ansvarig europeiska aktier, tel 08-585 924 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar