Roburs ställningstagande till samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto.

Roburs ställningstagande till samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto. Roburs fonder kommer i dag vid en extra bolagsstämma i Pharmacia & Upjohn att rösta för ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto. Roburs fonder har tillsammans ett innehav i Pharmacia & Upjohn motsvarande 1,4% av aktiekapitalet. En samlad bedömning har resulterat i slutsatsen att det föreslagna samgåendet väntas vara värdeskapande för aktieägarna i Pharmacia & Upjohn. För ytterligare information kontakta: Marianne Nilsson, stf aktiechef och ansvarig ägarfrågor, Robur AB Tel 08 - 58 59 24 15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar