Simbel innehar 98,4 procent av aktierna och 98,7 procent av rösterna i N&T Argonaut

Simbel innehar 98,4 procent av aktierna och 98,7 procent av rösterna i N&T Argonaut Under anmälningsperioden (som efter förlängning löpte till och med den 20 januari 2000) för Simbel Investment ABs ("Simbel") erbjudande till aktieägarna i N&T Argonaut AB (publ) ("NTA") har aktieägare i NTA accepterat erbjudandet i sådan utsträckning att Simbels innehav uppgår till 97,6 procent av antalet aktier och 98,2 procent av antalet röster i NTA. Därutöver har Simbel under perioden 20 december 1999 - 24 januari 2000 förvärvat ytterligare 0,8 procent av antalet aktier och 0,5 procent av antalet röster i NTA över aktiemarknaden. Simbel äger härmed sammanlagt 98,4 procent av antalet aktier och 98,7 procent av antalet röster i NTA. Redovisning av likvid för inlämnade aktier under den förlängda anmälningsperioden sker genom att de som accepterat erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Utbetalning av likvid, enligt anvisningar på avräkningsnotan, beräknas ske omkring den 28 januari 2000. Styrelsen i Simbel har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande minoritetsaktier i NTA. Som tidigare meddelats av NTA har styrelsen i NTA fattat beslut om att begära avnotering av NTAs aktier vid OM Stockholmsbörsens A-lista. Avnotering beräknas ske den 15 februari 2000. Stockholm den 25 januari 2000 Simbel Investment AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Simbel Investment AB Andreas Sohmen- +44-385-261 Pao 105 +44-171-566 5316 Swedbank Markets Alf Blomqvist +46-8-58 59 25 16 Lenner Corporate Finance Lars Lenner +46-8-54 50 25 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar