Skogsbarometern 2003 - Skogsägarna tror på stabila virkespriser

Skogsägarna tror på stabila virkespriser Skogsägarna tror att dagens nivåer på virkespriserna kommer att hålla i sig och att det väntar ljusare tider för sågtimmer än för massaved under avverkningssäsongen. Det visar undersökningen Skogsbarometern 2003 som presenterades på torsdagen Skogsbarometern är en årlig konjunkturbarometer för det privata skogsbruket som bygger på intervjuer med enskilda skogsägare. Undersökningen har tagits fram av Sifo på uppdrag av FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker samt LRF Konsult. Det har debatterats flitigt om den svenska skogen räcker eller inte. Här har de privata skogsägarna en viktig roll eftersom de står för ca 60 procent av den totala avverkningen. Skogsbarometern visar att avverkningsnivån blir fortsatt stabil. För säsongen 03/ 04 säger 39 procent att de tänker avverka. Flest avverkningar kommer att ske i Götaland. Majoriteten av skogsägarna avverkar skog till försäljning oftare än vart tionde år. Skogsstillståndet är mest betydelsefullt för när man väljer att avverka. Investeringsviljan för skogsfastigheter är fortsatt god och hälften av skogsägarna tror på stigande priser för skogsfastigheter. Totalt sett tror nästan 90 procent på stigande eller oförändrade priser. Skogsägare i Norrland och Götaland är betydligt mer optimistiska än de i Svealand. När det gäller miljöhänsyn, som också har debatterats, visar Skogsbarometern att trettiotre procent av skogsägarna har gjort avsättningar för naturvårdsändamål. Endast fyra procent har fått betalt och resterande har gjort avsättningar på egen bekostnad. Dagens skogsägare blir äldre och gör allt mindre själva i skogen. Utboägande blir vanligare och generellt visar undersökningen att ju längre från sin fastighet man bor desto mindre betydelse för inkomsten har skogsbruket. De privata skogsägarna gör i ökande utsträckning sina affärer via Internet och sedan 2002 har deras tillgång till Internet ökat med 11 procent. För ytterligare information Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn: 0705-18 78 08 Johanna Gällstedt, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 935 74 Linda Eriksson, LRF Konsult, tfn: 08-657 47 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031119BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031119BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar