Småföretagare på TV-träffar: FöreningsSparbanken informerar om år 2000

Småföretagare på TV-träffar: FöreningsSparbanken informerar om år 2000 På tisdagskvällen samlades tusentals företagare på cirka 170 av FöreningsSparbankens och samverkande sparbankers kontor över hela Sverige för att följa en TV-sändning om år 2000-frågan. Träffarna är ett led i FöreningsSparbankens information om hur banken förbereder sig för millennieskiftet och hur kunder och intressenter kan gå till väga för att komma igång med egna förberedelser. I TV-programmet om 2000-frågan, som sändes direkt via satellit till kontoren, medverkade Per Erik Lundh, kanslichef vid regeringens 2000-delegation, Anders Åberg, 2000-general på Företagarnas Riksorganisation och Marianne Wällstedt från Svenska Revisorsamfundet. Från FöreningsSparbanken medverkade projektledaren för bankens 2000-projekt, Lennart Flyrén. Under en paus i utsändningen kunde deltagarna i träffarna på de 170 orterna faxa in frågor till panelen som sedan besvarades direkt i TV. - Suget efter kunskap om 2000-frågans betydelse för de mindre företagen är enormt, vilket intresset för den här informationskvällen visade, säger Lennart Flyrén. - Från FöreningsSparbankens sida genomför vi en rad informationsåtgärder för att på olika sätt stödja våra kunder och bidra till att de får kunskap och kan vara väl förberedda för år 2000. Tisdagskvällens träffar på bankkontoren avslutades med att deltagarna fick med sig ett informationspaket som bland annat innehöll en "Verktygslåda för År 2000" med vägledning för hur man som företagare förbereder sig. Verktygslådan har tagits fram av Företagarnas Riksorganisation i samarbete med Svenska Revisorssamfundet. Ytterligare information: Lennart Flyrén, ansvarig för FöreningsSparbankens 2000-projekt, tel 08-782 36 09, mobil 070-537 44 61 Jesper Berggren, Kommunikationsenheten, tel 08-58 59 24 78, mobil 070-549 37 67 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar