Småföretagsbarometern hösten 2003: Fortsatt konjunkturbesvikelse - men viss optimism inför 2004

Småföretagsbarometern hösten 2003: Fortsatt konjunkturbesvikelse - men viss optimism inför 2004 Höstens Småföretagsbarometer visar på en fortsatt svag konjunktur bland landets företagare. För sjätte mätningen i rad sjunker konjunkturindikatorn* från 51 i våras till 40. Företagens förväntningar på en förbättrad konjunktur uteblev. Inför 2004 är småföretagen försiktigt optimistiska om att en konjunkturuppgång är i antågande. De flesta företagare (sex av tio) ser goda expansionsmöjligheter för sitt företag. Samtidigt riskerar bristen på arbetskraft att stoppa återhämtningen. Trots att konjunkturindikatorn* är på den lägsta nivån sedan 90-talskrisen, uppger hela 17 procent att svårigheterna att hitta personal hindrar företagets tillväxt. - Det är alarmerande att nära vart femte företag uppger att deras största tillväxthinder är att de inte kan hitta rätt arbetskraft. I dagens svaga konjunkturläge borde det vara lätt att få tag på arbetskraft men de arbetssökandes kompetens motsvarar inte företagens krav på erfaren och yrkesutbildad personal. Det behövs nu en kraftfull satsning på yrkesutbildning i Sverige. Annars riskerar problemen att förvärras då den stora 40-talist generationen börjar pensioneras, säger Gunvor Engström, VD, Företagarna. - Genom FöreningsSparbankens rikstäckande kontorsnät finns vi nära företagen i hela landet och vi vet att den svaga konjunkturen gör det tufft för dem. Småföretagsbarometern visar dock på en försiktig optimism och vår ambition är att vara en affärspartner till våra kunder, både i svåra och goda tider, säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. *Konjunkturindikatorn är en sammanvägning av beställningar, sysselsättning och omsättning. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna. Undersökningen omfattar 4 600 företag med 1-49 anställda och 500 soloföretag. Intervjuerna har genomförts av Research International (fd Sifo). Författarna av rapporten är Jörgen Kennemar, FöreningsSparbanken och Sofia Linder, Företagarna. Småföretagsbarometern finns att ladda ner på www.fr.se och www.foreningssparbanken.se. För ytterligare information eller frågor, kontakta: Cecilia Wassaether, informationschef, Företagarna Tfn: 08-406 17 64, mobil: 070-492 21 21 Jörgen Kennemar, FöreningsSparbanken, Tfn: 08-585 914 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar