Sparbanken delar ut pris till företagare i Rosengård

Sparbanken delar ut pris till företagare i Rosengård Den 30 september delade Sparbanken för första gången ut priset Årets företagare i Rosengård. Priset är på 25 000 kronor och går till företagare som visar på gott entreprenörskap och gör värdefulla insatser för näringslivet i stadsdelen Rosengård i Malmö. Årets pristagare är Shorish Salih som driver RoCent Orientlivs, en starkt expanderande livsmedelsrörelse i Rosengård. - Det är en glad överraskning för mig att få priset som årets företagare i Rosengård. Det ger mig ytterligare anledning att fortsätta vidare med nyanställningar och utökade lokaler. Men det viktigaste med priset är att det är en stimulans och utmaning för andra företagare i Rosengård, säger Shorish Salih. Prisutdelningen skedde i samband med ett framtidsseminarium, En dag för Rosengård, som Sparbanken arrangerade tillsammans med Rosengård Stadsdelsförvaltning. Seminariets syfte var att tillsammans med olika aktörer i och utanför Rosengård få fram idéer och projekt som ska ge långsiktigt positiva effekter för arbete och sysselsättning i Rosengård. Priset kommer att delas ut under tre år och är en del i FöreningsSparbankens långsiktiga satsning i Rosengård. - Ett av FöreningsSparbankens mål är stark förankring och engagemang i det lokala samhällslivet. Rosengård är en mångkulturell miljö med en mycket hög andel nya svenskar. Vår vision är att lära oss förbättra vårt sätt att möta denna nya kundgrupp, som i Sverige som helhet utgör omkring 1 miljon människor och är en stor och viktig kundgrupp för oss, samtidigt som vi medverkar till en positiv utveckling för Rosengård, säger Anders Rex, Marknadsområdesansvarig i Skåne, Blekinge och södra Halland i FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Monica Nihlöf, kontorschef Rosengård, tfn 040-242445 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/01/19990208BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/01/19990208BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar