Sparbanken Nord köper FöreningsSparbankens verksamhet i Jokkmokk

Sparbanken Nord köper FöreningsSparbankens verksamhet i Jokkmokk FöreningsSparbanken och Sparbanken Nord (tidigare Pitedalens Sparbank och Sparbanken Nova) har träffat avtal om att lägga samman sina verksamheter i Jokkmokk. Avtalet innebär att Sparbanken Nord köper FöreningsSparbankens kontor på orten och tar över den lokala verksamheten och personalen. FöreningsSparbankens Jokkmokkskontor är ett tidigare Föreningsbankskontor, som redan tidigare erbjudits Sparbanken Nova att köpa. Både FöreningsSparbanken och Sparbanken Nord ser överenskommelsen som en naturlig konsekvens av de förändringar som skett i och med samgåendet mellan dåvarande Pitedalens Sparbank och Sparbanken Nova. Bankerna är också eniga om att möjligheterna för Sparbanken Nord att ytterligare kraftsamla i Jokkmokk kommer att vara till nytta för båda bankernas kunder där. FöreningsSparbankens och Sparbanken Nords övergripande samarbetsavtal ligger fortsatt till grund för samverkan mellan bankerna. De två bankerna arbetar i en dialog med att finna former för hur båda bankernas verksamhet ska kunna förstärkas i regionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Britt Henriksson, vVD och regionchef FöreningsSparbanken, Tel 08-585 937 49 Christina Sandsten, Marknadschef Sparbanken Nord, Tel 0911-23 13 18, mobil 070-631 85 62 Erik Hägglöv, VD Sparbanken Nord, Tel 0911-23 14 22, mobil 070-696 61 10 Jesper Berggren, Presschef FöreningsSparbanken, Tel. 08-5885 924 78, mobil 070-549 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00240/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar