Sparbanken sponsrar miljövänlig skärgårdsbåt

Sparbanken sponsrar Storholmen - den första miljövänliga skärgårdsbåten i reguljärtrafik Storholmen trafikerar delar av Ekoparken och Stockholms närmaste skärgård varje dag under sommaren. Det uppseendeväckande med båten är att den drivs med rapsolja i stället för med diesel, vilket ger en miljövänlig drift. Eftersom rapsoljan är flera gånger dyrare än dieseln behövs ett ekonomiskt tillskott till verksamheten. Sparbankerna i Stockholm går därför in och sponsrar Storholmens verksamhet under sommaren som ett litet steg i förbättringen av miljön. - Sparbanken har som sin främsta affärsidé att verka lokalt. De vita skärgårdsbåtarna är sedan länge intimt förknippade med bilden av Stockholm, och för oss som verkar i Stockholmsområdet känns det därför naturligt och självklart att hjälpa till att bevara en sådan institution som dessa är. Särskilt när man som här arbetar med att driva båten på ett så miljövänligt sätt som möjligt, säger Åke Högrell, Sparbanksdirektör i Nordost/Täby. Storholmens tidtabell kan hämtas på Waxholmsbolagets trafikexpeditioner, t.ex. vid Strömkajen i Stockholm. Fredagen den 13 juni kl 11.15-12.00 finns det möjlighet att gå ombord och titta på Storholmen då hon angör Ropsten innan hon fortsätter färden mot Tranholmen. Då finns det också möjlighet att ställa frågor till de ansvariga för projektet, för den som så önskar. Välkommen! För ytterligare information: Åke Högrell, Sparbanksdirektör Lokal Sparbank Norrort/Täby, tfn 08-638 85 19 Christer Wickström, Marknadsansvarig Lokal Sparbank Norrort/Täby, tfn 08-638 85 22 Lars Olsson, Kronuddens Taxi & Charterbåtar, tfn 08-541 305 35 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/11/19990208BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/11/19990208BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar