Sparbanken Sverige emitterar evigt förlagslån

Sparbanken Sverige emitterar evigt förlagslån Sparbanken Sverige emitterar ett evigt förlagslån om 100 miljoner US dollar, motsvarande cirka 770 miljoner kronor. Banken har rätt att lösa in 50 miljoner US dollar efter 10 år och 50 miljoner US dollar efter 15 år under förutsättning att Finansinspektionen vid de aktuella tidpunkterna ger sitt tillstånd. Lånet görs i form av en så kallad private placement. Emissionen utgör ett led i omstruktureringen av Sparbanken Sverige-koncernens förlagslånekapital och leder till längre löptider samt en högre andel eviga förlagslån. För ytterligare information: Lars-Olof Ödlund, Finansdirektör, telefon 08 - 790 1198 Roland Petersson, Investor Relations, telefon 08 - 790 2968 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/03/21/19990212BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/03/21/19990212BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar