Sparbanken Sverige i Polensatsning

SPARBANKEN SVERIGE I POLENSATSNING Sparbanken Sverige fortsätter sin satsning på Norden och Östersjöområdet. I ett "Letter of Understanding" har Sparbanken förklarat sig intresserad av att gå in som delägare med upp till 5 procent av aktierna i Bank Handlowy, när den polska banken privatiseras i juni i år. Sparbanken Sveriges planerade satsning sker inom ramen för en internationell, mindre grupp av investerare under ledning av investmentbanken J P Morgan. Gruppens totala andel av aktiekapitalet kommer enligt det Letter of Understanding som tecknats med den nuvarande ägaren, den polska staten, att vara minst 24 procent. Den polska banken, som är landets äldsta, bildad redan 1870, har idag sin stora styrka som företagsbank, där man är ledande i Polen. I samband med privatiseringen där drygt 20 procent av aktierna erbjuds vardera inhemska institutioner och den polska allmänheten, har Bank Handlowy för avsikt att satsa på att utvecklas som retailbank och är intresserad av Sparbankens arbete med utveckling av nya mötesplatser med ny teknik och nya kontorsformer. - Det är glädjande att vårt arbete och vår kompetens väcker internationellt intresse. Den polska marknaden är betydande och har stor potential. Delägandet och samarbetet med Bank Handlowy räknar vi med skall kunna komma till stor nytta får våra företagskunder i affärsutbytet med polska partners. I en för- längning finns självklart även möjligheter till samverkan med den polska banken när det gäller produktförsäljning, säger Lars-Olof Ödlund, vice VD i Sparbanken Sverige och tillsammans med vice VD-n och chefen för Swedbank Markets Håkan Källåker, ansvarig för kontakterna med Bank Handlowy och dess ägare. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 15 30 Lars-Olof Ödlund, vVD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 11 98 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/29/19990208BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/29/19990208BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar