Sparbanken Sverige sänker utlåningsräntor och vissa inlåningsräntor

Sparbanken Sverige sänker utlåningsräntor och vissa inlåningsräntor. Sparbanken Sverige har beslutat att sänka räntorna på lån till privatpersoner, inklusive Sparbankskortskrediten med 0,25 procentenheter och vissa inlåningsräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från och med den 23 januari 1997. Samtidigt höjs Kapitalkontots nedre beloppsgräns från 50 000 till 100 000 kr. På flertalet kontoslag, bland annat lönekontot sker ingen ränteändring. På lönekontot kopplat till Sparbankskort, Sparbanksgiro och Sparbanken Direkt är räntan således även fortsättningsvis 3,00 procent. Sänkningen sker på grund av den senaste tidens förändrade marknadsräntor. Samtliga nya räntor annonseras onsdagen den 22 januari 1997 För ytterligare information: Gunnar Andersson, Informationsdirekör, telefon 08-790 28 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/01/20/19990212BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/01/20/19990212BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar