Sparbanken Sverige satsar på hushåll och företagande i Rinkeby

Sparbanken Sverige satsar på hushåll och företagande i Rinkeby Sparbanken Sverige öppnar som första bank kontor i Stockholmsförorten Rinkeby.Bankkontoret kommer inledningsvis att vara bemannat med tre personer. Dessutom ska Sparbanken med hjälp av bankvärdar med invandrarbakgrund stödja och stimulera det ekonomiska livet i Rinkeby, både för privatpersoner och för företag. Stadsdelsnämnden i Rinkeby arbetar mycket aktivt med olika projekt för att tvätta bort stämpeln som problemområde och lyfta fram Rinkebys affärsliv. Hittills har ingen bank satsat på kontorsetablering i Rinkeby men i höst startar Sparbanken Sverige som första bank verksamhet i Rinkeby. Verksamhetens viktigaste inslag blir de sju bankvärdarna som alla har invandrarbakgrund. De ska fungera som en länk mellan Sparbanken och de boende i Rinkeby. Bankvärdarna ska bedriva uppsökande verksamhet, engagera sig i kontakter med affärslivet, samt informera de boende om vilken hjälp Sparbanken kan erbjuda dem när det gäller deras privatekonomi. Bankvärdarna får sin utbildning av Sparbanken. - Den viktigaste framgångsfaktorn när man etablerar nya kundkontakter, är att skapa trygghet för kunden i hennes relation till banken. Där kommer bankvärdarna in i bilden. I dag kan det ibland vara svårt för invandrare att få lån p.g.a. kulturskillnader och språksvårigheter. Bankvärdarna får informera både oss och våra blivande kunder om hur vi bäst kan göra affärer med varandra, säger Jan Calner, projektledare från Sparbanken Sverige. Bankvärdarna kommer att arbeta i Sparbankens Hus vid torget, en av de två platser där Sparbanken inledningsvis kommer att finnas. Den andra platsen är Möllan, företagshuset vid E 18. I dag bedriver stadsdelsnämnden där, via sin näringslivssekreterare, satsning på nyföretagandet i Rinkeby. Sparbanken Sverige har vidare för avsikt att anordna rådgivning och utbildning kring företagande. - Sparbanken har alltid engagerat sig i det lokala samhället och denna nyetablering är en naturlig del av vårt arbete som hela folkets bank. Vi har en lång tradition av folkbildning och folkupplysning i ekonomiska frågor, och vi har fortfarande en viktig roll att fylla, säger Lars Eklund, Sparbanksområdeschef Stockholm. För ytterligare information: Jan Calner, Projektledare, tfn 08-790 17 09 Lars Eklund, Sparbanksområdeschef Stockholm, tfn 08-790 10 07 Mats Lindh, Sparbanksdirektör LSP Västerort/Bromma, tfn 08-634 15 19 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/21/19990208BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/21/19990208BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar