Sparbanken Sveriges hemsida har fått en ny grafisk form

Sparbanken Sveriges hemsida har fått en ny grafisk form Redan 1995 lade Sparbanken Sverige ut sin hemsida på Internet för att pröva det nya mediet och dess möjligheter, och för att börja bygga upp kunskap om mediet. Året 1996 blev sedan en lång testperiod där Sparbanken samlade in och sammanställde de synpunkter och idéer som kom in från både kunder och personal. Allt detta har lett fram till den nya grafiska form på Sparbankens hemsida som nu lanseras. Målet har varit att skapa en snabb, funktionell och ofta uppdaterad hemsida vilket också har åstadkommits. - Framförallt är målsättningen att förbättra läsbarheten och strukturen, både för informationssökning och för komplettering av befintlig information. Sidorna på Internet är nu också utseendemässigt lika den form som bankens intranät får under hösten, säger Peter Tuscher, projektledare för bankens Internetsatsning. - Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas både när det gäller Internet och intranät. Den förändring som görs i dag är första steget i en långsiktig plan för att utveckla dessa medier, tillägger Peter Tuscher. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer bl.a. att fokusera på ungdomar och på interaktiva tjänster och informationsutbud. För ytterligare information: Peter Tuscher, tfn 08-790 15 67 Lena Eriksson, tfn 08-790 15 23 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/03/26/19990212BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/03/26/19990212BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar