Sparbanksstiftelserna satsar på Norden och Östersjöområdet

Sparbanksstiftelserna satsar på utveckling och affärsutbyte i Norden och Östersjöområdet De elva Sparbanksstiftelserna, genom Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag, huvudägare i den blivande FöreningsSparbanken, har beslutat avsätta 20 Mkr i en stiftelse för utvecklingsinsatser inom banksektorn i Norden och Östersjöområdet. Den nya stiftelsen inrättas som erkänsla för de insatser Sparbanken Sveriges ordförande och tidigare koncernchef Göran Collert gjort för den svenska sparbankssektorn, särskilt återuppbyggnadsarbetet under och efter finanskrisen under första hälften av 90-talet och bildandet av Sparbanken Sverige. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja affärsmässig utveckling och interaktivt affärsutbyte inom sparbankssektorn eller på retail-marknaden i övrigt i Norden och Östersjöområdet. Stiftelsen kommer att dela ut bidrag såväl till affärsmässig utveckling som för utbildnings- och forskningsverksamhet vid universitet och högskolor. - Göran Collert har gjort utomordentliga insatser för att rädda och utveckla det sparbankskapital som började byggas upp i Sverige i och med bildandet av den första sparbanken år 1820. Vi vill på detta vis såväl visa vår stora uppskattning som på vårt sätt bidra till den fortsatta utvecklingen av sparbanksidén, säger Carl Axel Petri, ordförande i Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag. - Vi sparbanksstiftelser får med de vinstmedel vi som ägare erhåller genom Sparbanken Sveriges framgångar, goda möjligheter att på olika sätt främja sparbanksrörelsens uppgifter i en modern tid. Det gör vi framför allt i form av insatser i lokalsamhällets utveckling, inte minst inom områdena kultur, utbildning och forskning. Den nu aktuella insatsen inom Norden och Östersjöområdet ligger dock även den väl i linje med de idéer vi står för och är dessutom något som Göran Collert personligen engagerat och engagerar sig starkt i, säger Bo Forslund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland. Bildandet av stiftelsen, som fått namnet Göran Collerts Stiftelse för Utvecklingsfrämjande insatser inom banksektorn i Norden och Östersjöområdet, sker i anslutning till Göran Collerts 60-årsdag och bildandet av FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Bo Forslund, tfn 060-53 68 95 Carl Axel Petri, tfn 036-12 59 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/22/19990208BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/22/19990208BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar