Spintab erbjuder Räntegarantilån utan försäkringspremie

Räntegarantilån - ger tak över huvudet Spintab erbjuder Räntegarantilån utan försäkringspremie Under en kampanjperiod erbjuder Spintab ett Räntegarantilån med en löptid på tre år. Kunden betalar normalt en försäkringspremie som ersättning för räntegarantin. Fram till och med den 31 maj bjuder Spintab på försäkringspremien för denna produkt. - Efterfrågan ökar på en försäkring kopplad till den rörliga räntan - en produkt med rörlig ränta upp till en given nivå. Många kunder vill växla till lån med kortare löptider för att dra nyttja av de lägre räntorna. Samtidigt finns en osäkerhet i ett sådant beslut, säger Liselotte Siewertz, marknadschef på Spintab. Räntegarantilånet försäkrar kunden mot kraftiga ränteökningar. Med Räntegarantilånet kombinerar man det rörliga lånets fördelar med det bundna lånets trygghet. - Idag förutser flertalet bedömare måttligt stigande korträntor den närmaste tiden. I takt med en starkare konjunktur både i Sverige och utlandet, finns emellertid flera händelser som skulle kunna medföra ett högre kortränteläge än förväntat, säger Cecilia Hermansson, ekonom vid FöreningsSparbanken. Några exempel på räntedrivande händelser är: Realiserade krav på skattesänkningar och utgiftshöjningar - kan driva upp den inhemska prisutvecklingen och motivera räntehöjningar för att kyla av ekonomin. - Höga lönekrav - kan verka inflationsdrivande och tvinga Riksbanken att höja styrräntan för att möta inflationsmålet. - Stigande råvarupriser - kan ge större genomslag på inhemska konsumentpriser än förväntat och därmed föranleda räntehöjningar. Ett Räntegarantilån mildrar osäkerheten. Räntegarantilånet löper med de rörliga marknadsräntorna upp till ett i förväg definierat tak för räntan. Högre än detta räntetak kan räntan aldrig bli, oavsett vad som händer. För Spintabs kampanjprodukt är räntetaket satt till f.n. 8,95 procent för villor. För ytterligare information kontakta: Liselotte Siewertz, Marknadschef, Spintab, tel. 08-5859 2620 eller Björn Elfstrand, Försäljningschef, Spintab, tel. 08-5859 2002. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar