Stockholms läns landsting tecknar avtal med Sparbanken Sverige

Stockholms läns landsting tecknar avtal med Sparbanken Sverige Efter ett sedvanligt anbudsförfarande har Stockholms läns landsting tecknat avtal med Sparbanken Sverige om ett komplett paket av banktjänster. Avtalet omfattar landstingets samtliga bolag och förvaltningar, och är det största bankavtal som någonsin tecknats av ett landsting. - Stockholms läns landstings viktigaste krav var att få ett smidigt och säkert system för interna betalningar. Sparbankens upplägg gör att de kan hantera sina betalningsströmmar inom Sparbanken och därigenom lättare överblicka sin ekonomi, säger Tommy Lindell, Sparbanksdirektör, Lokal Sparbank Stockholm City. Avtalet omfattar fyra viktiga huvudkomponenter: 1. Rationell hantering av de interna betalningarna genom ett koncernkontosystem. Detta gör att alla interna betalningar hanteras av landstinget inom Sparbankens ram. 2. Programvaran VISIT ger landstinget möjlighet att övervaka och kontrollera betalningsströmmarna internt och externt. 3. All löneutbetalning till landstingets 63 000 anställda hanteras av Sparbanken. 4. Sparbanken tillhandahåller via Babs ett kortinlösensystem som kan hantera alla typer av kort, exempelvis bankkort och CASH-kort. Detta för att på sikt minska den betungande kontanthanteringen. Dessutom ingår ytterligare tjänster och produkter som gör avtalet komplett. Ansvariga inom Sparbanken Sverige är Lokal Sparbank Stockholm City. För ytterligare information: Tommy Lindell, Sparbanksdirektör LSP Stockholm City, tfn 08-700 71 56 Bengt Sand, VD AB Stockholms läns landstings Internfinans, tfn 08-737 43 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/16/19990208BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/16/19990208BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar