Swedbank Markets förstärker på räntesidan

Swedbank Markets förstärker på räntesidan Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank, förstärker enheten Fixed Income genom rekrytering av Jens Vahlqvist som Senior Bond Trader. Rekryteringen är ytterligare ett led inom Swedbank Markets offensiva satsning på handel i svensk marknadsrisk. Jens Vahlqvist tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2004. Vahlqvist kommer närmast från Nordea i Köpenhamn där han varit Market Maker. För ytterligare information: Jan Lundquist, Head of Rates, Swedbank Markets tfn: 08-700 99 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar