Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning Det är viktigt att välja rätt utbildning om högskolestudier ska löna sig. En hög ingångslön är inga garantier för en bra lönekarriär under resten av yrkeslivet. Det visar en granskning av löneutvecklingen i tolv olika akademikeryrken, från FöreningsSparbankens Institut för privatekonomi. Rapporten bygger på löneutvecklingen för tolv lika yrkesgrupper som examinerats år 1968, 1978, 1988 och 1998. Granskningen visar bl a att civilingenjörerna har den högsta ingångslönen, men den bästa lönekarriären har gjorts av privatanställda jurister och ekonomer, säger Ulla Samuel FöreningsSparbankens Institut för privatekonomi. Några ytterligare slutsatser från rapporten: * Skillnaden mellan ingångslönen för en privatanställd civilingenjör och en offentliganställd arbetsterapeut var ca 4 000 kronor per månad, år 1998. Men skillnaden efter trettio års arbete var 23 150 kronor per månad. En privatställd civilingenjör som utexaminerades 1968 tjänade trettio år senare i genomsnitt 40 400 kronor i månaden medan arbetsterapeutens lön var 17 250 kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000309BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000309BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar