Toner för Miljoner- länstävlingen i Stockholms län avgjord

TONER FÖR MILJONER - LÄNSTÄVLINGEN I STOCKHOLMS LÄN AVGJORD Föreningsbankens och Sparbankens stora sponsorprojekt i samarbete med Sveriges körer, Toner för Miljoner, har samlat inte mindre än 17.000 körsångare i drygt 600 körer från hela landet, till Svenska Mästerskapen i Körsång. I lördags tävlade 2.300 körsångare i totalt 73 olika körer i tre klasser för att vinna Länstävlingen i Stockholms län. I Barn och Ungdomsklassen segrade Diskantkören Tyresö musikklasser. Fria klassen vanns av The Masters voice, i samma klass fick Mäster Olofs kören ett hedersomnämnande. Specialklassen för vuxenkör vanns av Maria Magdalena Motettkör. De tre vinnarna går vidare till regionfinal i Västerås den 19/10 där de kommer att tävla mot representanter från Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län, Jönköpings län, Södermanlands län, Gotland och Värmlands län inom respektive klass. Vinnarna från de olika klasserna i Västerås den 19/10 går till final den 15/11 i Globen där man tävlar om att bli Svenska Mästare i Körsång. För mer information, kontakta: Claes Fagerström, Sparbanken Sverige, projektledare för Toner för Miljoner, tel 08-790 1071. Fred Sjöberg, Musikalisk projektledare, tel 019-18 51 74. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/15/19990208BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/15/19990208BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar