Tvist mellan Sparbanken Sverige och Sven-Olof Johansson avgjord

Med anledning av den tvist som pågår vid Stockholms tingsrätt mellan Sparbanken Sverige AB och Sven-Olof Johansson vill banken meddela följande. Parterna har träffat en förlikningsuppgörelse om hur Sven-Olof Johanssons betalningsskyldighet ska regleras. För ytterligare information: Einar Frydén, informationsansvarig Integrationssekretariatet, 08-790 16 30/070-511 00 33. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/22/19990208BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/22/19990208BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar