Unga män vill konsumera mer än jämnåriga kvinnor

Unga män vill konsumera mer än jämnåriga kvinnor Unga kvinnor är mer inriktade på att spara och att ta ett eget ekonomiskt ansvar än de unga männen. Men när pojkarna sparar så vill de hellre än flickorna satsa på enskilda aktier. Det visar en undersökning om sparandet från Finansmonitorn, som samman-ställts av Institutet för Privatekonomi på Föreningssparbanken. - Lusten eller behovet att konsumera är större bland ungdomar än bland äldre, säger Erika Pahne vid Institutet för privatekonomi. Cirka 13 procent av ungdomar mellan 16 och 24 år skulle konsumera om de fick pengar över. Det är framför allt de unga männen som uppger att de skulle använda pengarna till konsumtion. Motsvarande siffra för hela den vuxna befolkningen är åtta procent. Men trots detta säger 76 procent av de unga att de skulle vilja spara mer än de gör. Och det är fler unga kvinnor än män som tycker att man själv måste ta ett eget ansvar och t ex pensionsspara. Fem procent av ungdomarna har redan ett bundet pensions-sparande. De flesta unga har redan ett sparat kapital på upp till 15 000 kronor. Men under-sökningen redovisar också att en fjärdedel av ungdomarna inte har något sparande alls. Av pojkarna ville 17 procent inte spara över huvudtaget. Bland flickorna var det tolv procent som inte tyckte att det fanns behov av sparande. - Det är i och för sig inte så konstigt att ungdomar med låg eller ingen inkomst inte har något större sparkapital. Men det är oroande att bara 39 procent sparar regelbundet och att det finns en så stor grupp unga som säger att de inte vill spara alls, säger Erika Pahne på Institutet för Privatekonomi. - Det är som ung man grundlägger sina ekonomiska vanor och det är därför viktigt att det åtminstone finns en vilja att börja spara. Men viljan att spara tycks växa något med åldern. Bland unga mellan 19 och 24 år finns en större medvetenhet om att det är bra att ha ett sparkapital. Medan ungdomar mellan 16 och 18 år oftast sparar till något som de önskar sig, så sparar 19-24-åringarna framför allt för att ha ett reservkapital till oförutsedda utgifter. Semesterresan är ett annat viktigt sparmål för ungdomarna. Banksparande är den vanligaste sparformen för unga människor, även om en tredjedel uppger att de sparar i fonder. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Erika Pahne, telefon 08-585 916 37 Catharina Andréen, telefon 08-585 916 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar