Ungdomssymfonikerna får årets Johannes Norrby-stipendium

Ungdomssymfonikerna får årets Johannes Norrby-stipendium FöreningsSparbanken har tillsammans med Lions beslutat att ge 1997/1998 års Johannes Norrby-stipendium till Stockholms UngdomsSymfoniOrkester (SUSO). Stipendiesumman är från och med i år på 50.000 kronor och finansieras av FöreningsSparbanken. Stipendiet instiftades år 1983 av Lions Club Stockholm/Brännkyrka, med ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar, som med allvar och inlevelse ägnar sig åt sång och musik. - Mot den bakgrunden kan inget vara mera naturligt än att låta stipendiet gå till en ungdomsorkester med världsrykte, säger Claes Fagerström, Sponsor- och evenemangsansvarig på FöreningsSparbanken AB. Wille Sundling, ledare för Ungdomssymfonikerna kommenterar stipendiet: - Vi i SUSO är utomordentligt glada över stipendiet och ser det som ett bevis på uppskattning på de framgångar vi haft i Sverige och utomlands under de senaste åren. Dessutom kommer pengarna väl till pass inför vår turné till Skottland under hösten där vi har äran att ge invignings-konserten vid den stora ungdomsfestivalen. Stipendieutdelningen kommer att ske i samband med Ungdomssymfonikernas Surpriskonsert söndagen den 26 april kl 15.00. För ytterligare information: Claes Fagerström, FöreningsSparbanken AB, tfn 08-585 910 71 C-H Hellström, Lions, tfn 08-99 49 49 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19990205BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19990205BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar