Unik TV-diskussion direkt med tittarna

Unik TV-diskussion direkt med tittarna * Kvinnor pratar ekonomi på nätet TV-tittarna får unik chans att blanda sig i diskussionen direkt med paneldeltagarna från rutan när miniserien med temat Kvinnor & Ekonomi sänds i TV4:s riksnät på söndag. Direkt efter programmen inbjuds allmänheten att under en timma "chatta på nätet" med deltagarna i programmet, som kommer att sitta direktuppkopplade vid sina datorer. Stora Pengars miniserie om Kvinnor & Ekonomi, som leds av Magnus Briggert med olika kvinnliga bisittare, består av tre program, varav de två första sänds i Riksnätet på söndag med start kl 12.55. Från kl 13.50 till 14.50 finns debattdeltagarna på chatlinjen http://www.kvinnor-ekonomi.sparbanken.se. I första programmet - som har temat Kvinnor & Karriär - deltar bland andra Pernilla Meyersson, enhetschef på Riksbanken, med EMU-frågor på sitt bord och Ewonne Winblad, chef för P1 i radio. Program nummer två, som har temat Kvinnor, Makt & Pengar, har deltagare som bankdirektör Aulikki Luukinen från Sparbanken Sverige och Carin Holmquist, docent i företagsekonomi vid Umeå universitet. Efter program tre, med temat Kvinnor & Framtiden, som sänds i TV4:s riksnät söndagen den 8 juni kl 12.25, kommer chattandet att fortsätta klockan 12.50 till 13.50. Då med en ny spännande uppsättning kvinnliga och manliga gäster. Här deltar bland andra Barbro Dahlbom-Hall, författare och FN-konsult. För ytterligare information : Aulikki Luukinen, Bankdirektör och ansvarig för affärsområdet Kvinnor & Ekonomi, Sparbanken Sverige, tfn 08-790 14 14 Carolen Ytander, Informationschef, Sparbanken Sverige, tfn 08-790 24 78 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/29/19990208BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/29/19990208BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar