Uppgifter i media om Swedbank Fondkommission och gårdagens aktiehandel

Uppgifter i media om Swedbank Fondkommission och gårdagens aktiehandel Inom ramen för Swedbank Fondkommissions hantering av bankens aktieindexobligationslån 127, Svenska Klassiker, placerades igår köporder i de ingående aktierna Astra A, Ericsson B, Sparbanken Sverige A och Volvo B. Aktieaffärerna genomfördes i syfte att täcka bankens risk i aktieindexobligationslånet. Swedbank Fondkommission agerade i samband därmed på ett sätt som var felaktigt. Frågan utreds för närvarande närmare av Finansinspektionen och Stockholms Fondbörs med bankens aktiva medverkan. Ansvarig handlare är under pågående utredning skild från sina hittillsvarande arbetsuppgifter. Inga av de kunder som tecknat sig för Svenska Klassiker kommer att drabbas av Swedbank Fondkommissions felaktiga agerande. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-790 15 30 Gunnar Andersson, vVD, Informationsdirektör, tfn 08-790 28 68 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-790 16 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/13/19990208BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/13/19990208BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar