Vaggeryd - "Årets Tillväxtkommun 2000"

Vaggeryd - "Årets Tillväxtkommun 2000" FöreningsSparbanken och EuroFutures AB har utsett Vaggeryds kommun till Årets Tillväxtkommun år 2000. Vinnaren mottager det s k Tillväxtpriset som utdelas för tredje året i rad (tidigare vinnare är Leksand och Växjö kommuner). Framöver kommer priset att delas ut av en nystartad samarbetsgrupp bestående av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, FöreningsSparbanken och Industriförbundet. Inom ramen för denna sk Tillväxtarena kommer man att samarbeta för att stimulera lokal tillväxt. Det nya samarbetet presenteras närmare vid ett särskilt presseminarium i mitten av april. Vaggeryds kommun har tilldelats Tillväxtspriset för sin förmåga: "att skapa en kommunal attraktivitet så att befolkningen trendmässigt ökar samt vidare, att i arbetet med att skapa en attraktiv arbetsmarknad ta tillvara alla resurser i samhället och därigenom bidra till att skapa ett mångkulturellt och integrerat samhälle. Genom att samarbeta över partigränser och med det lokala näringslivet för långsiktig tillväxt har resultatet blivit en större ökning av skattekraften och en kraftigare minskning av arbetslösheten än riksgenomsnittet. Kommunen har också visat prov på ett tydligt och målinriktat kommunalt ledarskap. " Kriterierna som har mätts är följande: ¤ positiv befolkningsutveckling år 1999 samt under perioden 1995-99; ¤ större ökning av skattekraften än riksgenomsnittet under perioden 1995- 98; ¤ större minskning av arbetslösheten än riksgenomsnittet mellan januari 1997 och januari 2000; ¤ stabil eller ökande sysselsättning i privat sektor under 1990-talet. Vaggeryds kommun har inte saknat konkurrens till årets Tillväxtpris. Totalt har ett femtontal kommuner kvalificerat sig för en mer ingående granskning. Bland dessa vill juryn särskilt peka på Örebro kommun som med hjälp av bl a ett gott entreprenöriellt klimat lyckats åstadkomma en mycket positiv utveckling för kommunen. Därutöver vill juryn framhäva Strängnäs kommun som haft förmågan att utnyttja sitt geografiska läge samtidigt som arbetsmarknaden i kommunen utvecklats positivt. Priset till Vaggeryds kommun utdelas vid konferensen "Vårt Ekonomiska Läge" den 15 mars, kl. 16.45. Plats: Folkets Hus i Stockholm. I samband med detta publiceras också "Sveriges Nya Geografi år 2000 "som på ett annorlunda sätt redovisar utvecklingen i Sveriges kommuner under de senaste åren. För mer information kontakta gärna: Camilla Gramner, EuroFutures AB, tfn: 070-661 23 21 Tommy Lundgren, FöreningsSparbanken AB, tfn 070-326 13 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar