Rekonstruktionen av Forestlight Entertainments förlängd till den 2 december 2014.

Stockholms tingsrätt har beslutat om förlängning av rekonstruktionen för Forestlight Entertainment AB. Beslutet skapar nu ett ökat handlingsutrymme för bolagets ledning att söka finansiera verksamheten efter ett genomfört ackord.

Advokat Mats Emthen på advokatfirman Carler är sedan tidigare utsedd till rekonstruktör.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.