Debattartikel FöretagarFörbundet: Skjut upp nya Kassalagen!

Införandet av den nya kassalagen kommer att innebära stora kostnader för landets redan hårt pressade småföretagare. Det rör sig om en nyinvestering i hundra tusentals nya kassaapparater, som dessutom inte ens finns på marknaden. Därför kräver vi att lagen skjuts upp till dess att den tekniska specifikationen är klar och den ekonomiska krisen har lättat. Inför också ett skatteavdrag för de småföretagare som investerar i en ny säker kassaapparat.Mot bakgrund av den oklara situationen och det ekonomiska läget, föreslår vi två åtgärder:

1) Skjut upp kassalagen till dess att den tekniska specifikationen är klar och den ekonomiska krisen har lättat. Inköpet av en ny kassaapparat kommer att bli en mycket dyr historia för redan hårt ekonomiskt pressade småföretagare. Antingen krävs inköp av ny utrustning för mellan 10 000 och 20 000 kronor, eller (ingående av) nya långa leasingavtal. Det är inte vad småföretagare, som redan är hårt pressade på grund av krisen, behöver. 2) Låt Skatteverket kompensera för kostnaderna. Om Skattverket vill ha en effektivare övervakning av kontanthandeln, ska de som måste byta ut sin befintliga, fungerande kassaapparat, för att skaffa sig en ”godkänd” variant, därför kompenseras för det med ett skatteavdrag. Landets småföretagare är har möjlighet att ta Sverige ur krisen. Därför anser vi att våra två förslag är det enda rimliga och rättvisa sättet att genomföra den stora kassaskrotningen.

Jon Carnesten, Jons Frisörer, Flen Annette Andersson, Annette Anderssons Kosmetik, Täby Christer Köhler, SkoBo, Höganäs Dan Sundström, Optiker Dan Sundström AB, Åsele Nanny Öström, Nannykliniken, Stockholm Åke Fridell, Swedish Secrets AB, Stockholm/Skurup Camilla Littorin, FöretagarFörbundet

För mer information Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Dokument & länkar