FöretagarFörbundet: En procent räcker inte!

Att regeringen nu genomför en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna är bra. Samtidigt kommer inte en procents sänkning att göra någon skillnad. Ska Sveriges småföretag fortsätta att växa och skapa nya arbetstillfällen måste ytterligare sänkningar till.– På FöretagarFörbundet uppskattar vi att regeringens reformer nu omfattar både arbetstagare och arbetsgivare – den ensidiga satsningen på arbetslinjen fungerar inte. Någon måste anställa, men tyvärr blir effekterna på småföretagande fortsatt små, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.

Inte heller förbundssekreterare Camilla Littorin anser att innehållet i höstbudgeten motsvarar förväntningarna:

– Visst är det bra att arbetsgivaravgifterna sänks, men sänkningen är på tok för liten. Man måste också återställa den fem procent lägre avgift som småföretagarna hade tidigare, vilken höjdes då regeringen kom till makten, säger hon.

FöretagarFörbundet hade hellre än en sänkning av bolagsskatten velat se ytterligare en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Nu måste regeringen följa upp med fortsatta sänkningar kommande år om reformen ska få verklig effekt. Bara genom en tydlig satsning på småföretagen kan regeringen skapa varaktiga förutsättningar för en bättre arbetsmarknad och starkare företag.

För mer information:

Per Lidström Ordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Om oss

Fria Företagare är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seVi finns på Facebook http://www.facebook.com/pages/F%C3%B6retagarF%C3%B6rbundet/160736919403

Prenumerera