FöretagarFörbundet: En procent räcker inte!

Att regeringen nu genomför en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna är bra. Samtidigt kommer inte en procents sänkning att göra någon skillnad. Ska Sveriges småföretag fortsätta att växa och skapa nya arbetstillfällen måste ytterligare sänkningar till.– På FöretagarFörbundet uppskattar vi att regeringens reformer nu omfattar både arbetstagare och arbetsgivare – den ensidiga satsningen på arbetslinjen fungerar inte. Någon måste anställa, men tyvärr blir effekterna på småföretagande fortsatt små, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.

Inte heller förbundssekreterare Camilla Littorin anser att innehållet i höstbudgeten motsvarar förväntningarna:

– Visst är det bra att arbetsgivaravgifterna sänks, men sänkningen är på tok för liten. Man måste också återställa den fem procent lägre avgift som småföretagarna hade tidigare, vilken höjdes då regeringen kom till makten, säger hon.

FöretagarFörbundet hade hellre än en sänkning av bolagsskatten velat se ytterligare en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Nu måste regeringen följa upp med fortsatta sänkningar kommande år om reformen ska få verklig effekt. Bara genom en tydlig satsning på småföretagen kan regeringen skapa varaktiga förutsättningar för en bättre arbetsmarknad och starkare företag.

För mer information:

Per Lidström Ordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera