FöretagarFörbundet: Stopp för regelanhopning viktigt trendbrott för småföretagen

För första gången sedan mätningarna av företagens regelbörda inleddes minskar nu kostnaden för administration av regler. Enligt Tillväxtverkets undersökning minskade regelbördan för 2008 med fyra procent jämfört med 2007 års siffror.- Att regelbördan inte längre bara växer varje år är naturligtvis bra. Samtidigt kan vi inte nöja oss med att det slutat bli sämre. Det behövs en riktig vändning, kommenterar FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin.

Det regelförenklingsarbete som Regeringen driver har som ambition att minska företagens kostnader för att hantera regler med 25 procent till år 2010. Det börjar med andra ord bli bråttom om målet ska kunna uppnås. Samtidigt införs några av de största förenklingarna nästa år, som till exempel avskaffad revisionsplikt, något FöretagarFörbundet länge arbetat för.

FöretagarFörbundet kommer att fortsätta att noggrant följa Regeringens arbete på regelområdet.

- Det säger ganska mycket att vi ser det som en framgång att regelkrånglet åtminstone inte blev värre förra året, avslutar Camilla Littorin.För mer information Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Om oss

Fria Företagare är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seVi finns på Facebook http://www.facebook.com/pages/F%C3%B6retagarF%C3%B6rbundet/160736919403

Prenumerera

Dokument & länkar