FöretagarFörbundet JK-anmäler Skatteverket

Skatteverket har genom att släppa rapporterna ”Svartköp och svartjobb i Sverige” och ”Skattefelskartan” skadat landets småföretagare. Rapporterna baseras på mycket osäkra uppskattningar, men har trots det använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida. FöretagarFörbundet anmäler nu Skatteverket till Justitiekanslern.Rapporterna har väckt stor uppmärksamhet. Massmedia, politiker och samhällsdebattörer har ständigt återkommit till två slutsatser som förs fram: att det undanhållna skattebeloppet uppgår till 133 miljarder kronor och att småföretagarna är den grupp medborgare som svarar för merparten av dessa undanhållna skatter. Rapporterna har använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida.

- Det finns risk för att allmänhetens attityd till landets småföretagare har försämrats, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Vi behöver fler – inte färre – som startar och driver företag, säger Camilla Littorin, FöretagarFörbundets förbundssekreterare.

FöretagarFörbundet organiserar närmare 35 000 småföretagare och har fått starka reaktioner på rapporterna från både medlemmar och allmänhet. Därför valde FöretagarFörbundet att granska Skatteverkets agerande närmare. Granskningen, som presenterades i rapporten ”Skattefelskartan – leder den rätt”, visar att Skatteverkets siffror baseras på mycket osäkra uppskattningar, som med största sannolikhet överskattar fuskets omfattning kraftigt och därför bör ifrågasättas.

- Vi begär nu att Justitiekanslern granskar Skatteverkets rapporter för att avgöra om de uppfyller de krav på saklighet och opartiskhet som kan ställas på produkter från Skatteverket. Vi vill också att Justitiekanslern tar ställning till om Skatteverket gjorde rätt när de publicerade en rapport som de uttryckligen avsäger sig ansvaret för, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

FöretagarFörbundets rapport kan läsas på hemsidan, www.ff.se, under Press & Material.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70, e-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström, förbundsordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40, e-post: per.lidstrom@ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera