Justitiedepartementet lägger dimridåer

Justitiedepartementet skrev igår i ett pressmeddelande att man ämnade ”återställa företagsinteckningen” – att Sveriges företagare skulle återfå de kreditvillkor som fråntogs dem 2004. En närmare granskning visar att det alls inte är ett återställande som avses med utredningsförslaget, utan en mindre förstärkning, från 55 % till 75 %.– När förslaget kommer på remiss kommer vi att svara. Det är inte acceptabelt att Justitiedepartementet skapar begreppsförvirrning. Likaså är en förstärkning från 55 % till 75 % inte acceptabel när man från Alliansen utlovat ett återställande till 100 %, fortsätter Per Lidström.

Tänk dig att alla Sveriges villa- och bostadsrättsägare bara skulle kunna använda halva värdet av sitt hus eller lägenhet som säkerhet när de tar banklån. Med ett penseldrag försvinner 50 procent av värdet. Resterande belopp får man ordna fram på annat vis. Detta var precis vad som hände Sveriges företagare för tre år sedan när den så kallade Förmånsrätten halverades över en natt. Nu kräver alltfler att den återställs omedelbart.

– Det var ett hårt slag för Sveriges småföretagare. I många fall behöver de nu ta privat borgen eller lämna sin bostad i pant för att låna pengar och utveckla sin verksamhet. Det gör det ännu mer riskfyllt att vara företagare och det är småföretagaren som drabbas värst, menar Per Lidström.

Det var den 1 januari 2004 som den Nya Förmånsrättslagen trädde i kraft. Effekterna av den nya lagen visar att bankerna valde att sitta på den säkra sidan och istället krävde fler tillgångar av företagen. För många företagare har finansieringskostnaderna ökat och amorteringstakten blivit högre. Det framkommer i en färsk rapport från ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier).

Skadeverkningarna av lagen med reduktion till 55 % har varit mycket långtgående och satt ägaren, småföretagaren, i en utsatt situation. ITPS menar i sin rapport att den nya lagen främst har drabbat mindre företag och företag på landsbygden.

Skillnaden mellan att ”återställa” och ”förstärka” är således betydande. För landets småföretagare gäller fortsatt en förväntan att regeringen skall leverera ett återställande till 100 %, i enlighet med Alliansens valmotion och regeringsdeklarationen.

__________________________________________________________ Se bifogad pdf för illustrationer kring förmånsrättslagen. För högupplösta versioner av bilderna, se www.ff.se

För mer information: Camilla Littorin, förbundssekreterare, 070-553 66 70, e-post: camilla.littorin@ff.se Per Lidström, ordförande FöretagarFörbundet, 070-372 08 40, e-post: per.lidstrom@ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera