Pressmeddelande: Företagare mycket negativa till fakturamodellen i ROT-avdraget

En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att nästan fyra av fem företagare, som säljer ROT-tjänster, är negativa till den nya fakturamodellen i ROT-avdraget, som träder i kraft den 1 juli i år. Tre av fem företagare är mycket negativt inställda. Förutom likviditetsproblem och rättsliga risker för småföretagarna, innebär systemet att företagarna tvingas ta på sig rollen som ”skattepoliser” - på uppdrag av Skatteverket.Fakturamodellen i ROT-avdraget kommer att medföra flera problem för småföretagare. Småföretagen ta på sig risker, eftersom de måste ligga ute med pengar till Skatteverket. I ett läge där många företag har problem med likviditeten är det en extra börda för en redan utsatt grupp.

Dessutom innebär det nya systemet en rättslig risk. Vad händer om kunden egentligen inte ägde huset? Vad händer om flera byggare som alla jobbat på ett bygge försöker utnyttja samma begränsade ROT-avdrag? Företaget måste då i efterhand kräva kunden på ännu mer pengar. Resultatet blir att företagaren tvingas ta på sig rollen som ”skattepolis”.

Till sist betyder det nya ROT-systemet mycket pappersarbete för företagen. I små företag med liten administration är det knappast välkommet. Företagens stora motstånd mot fakturamodellen är därför inte en överraskning.

-ROT-avdraget är en mycket bra åtgärd för att möta krisen, men att ändra dagens fungerande och inarbetade ROT-system till ett system som lägger ännu mer risker och bördor på småföretagarna är fel väg att gå, säger Camilla Littorin.

Idag svarar Finansminister Anders Borg i en interpellationsdebatt frågan i Riksdagen om hur det nya systemet för ROT-avdrag, som införs den 1 juli, ska fungera i praktiken. Det är en befogad fråga.

Fakta om undersökningen Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 6 och 13 maj 2009. Antal svarande: 1 610 företagare. Genomförd av Argument AB.

Fakta om rapporten Genomförd av FöretagarFörbundet, läs hela rapporten på www.ff.se

För mer information Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet, Tel: 070-553 66 70, E-post: camilla.littorin@ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Dokument & länkar