Sjuklöneansvaret hindrar tiotusentals nya arbetstillfällen och dämpar tillväxten

Närmare 6 av 10 småföretagare anger att de skulle anställa 1-2 personer inom 12 månader om
sjuklöneansvaret togs bort. Det visar en undersökning som FöretagarFörbundet gjort.

”En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära tiotusentals fler jobb samt att ett utav de
största hindren för företagens utveckling och för tillväxten försvinner” säger FöretagarFörbundets
ordförande Mats Assarsson.

Småföretagen står för mer än hälften av alla arbetstillfällen i Sverige och ca 90 procent av alla nya
jobb skapas sedan många år i småföretag med färre än 50 anställda. När medarbetare blir sjuka
drabbas de minsta företagen extra hårt. Ett av de största hindren för dessa företag att växa är
sjuklöneansvaret.

"Sjuklöneansvaret är en de viktigaste frågorna för FöretagarFörbundets medlemmar.
I slutet av mars 2013 genomfördes en undersökning bland förbundets medlemmar kring hur de ser
på sjuklöneansvaret och vilken betydelse det har på deras vilja att anställa."

6 av 10 småföretagare anger sjuklöneansvaret som ett stort eller mycket stort hinder för att anställa.
Lika många har någon låtit bli att anställa på grund av sjuklöneansvaret. 8 av 10 känner du oro
inför att någon anställd ska bli sjuk och därmed stå med dubbla kostnader för både sjuklön och
lön till ersättare. 58% anger att de skulle anställa 1-2 personer inom en 12-månadersperiod om
sjuklöneansvaret togs bort.

I enkäten som besvarats av 579 småföretagare och medlemmar är 21% är soloföretagare och 62%
har färre än 20 anställda.

FöretagarFörbundet vill att:

Sjuklöneansvaret tas bort helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda, och reduceras till
7 kalenderdagar för företag upp till 50 anställda.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande FöretagarFörbundet
0709-26 62 43

FöretagarFörbundet är Sveriges största ideella organisation för landets minsta företag, de med 0-9 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Vi arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och lönsammare att anställa i företag. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagandets roll i samhällsutvecklingen är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat. Läs mer på www.ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Dokument & länkar