Sveriges småföretagare: Knappt godkänt för alliansen – vi har betygen!

Företagsklimatet har förbättrats under alliansregeringens tid, men mycket återstår att göra. Samtidigt ökar förtroendet för Socialdemokraterna. Det framgår av en undersökning som FöretagarFörbundet genomfört bland landets småföretagare.


”Hanteringen av arbetsgivaravgifter” (2,05), ”Trygghetssystem för företagare” (2,08) och ”Regelförenklingar” (2,08) får lägst betyg. Det är samtidigt de tre frågor som småföretagarna anser som allra viktigast.

Trots det ligger allianspartierna i topp när småföretagarna får ranka vilket förtroende de har för de politiska partierna i småföretagarfrågor. Moderaterna rankas högst med 3,19 i betyg medan Vänsterpartiet får bottenbetyget 1,39. Socialdemokraterna har smugit sig upp från 2,05 till 2,12 sedan FöretagarFörbundets senaste mätning i mars-april.

– Alliansen har inte hanterat småföretagarnas viktigaste frågor på ett bra sätt. Ändå åtnjuter de fortfarande ett visst förtroende. Men förväntningarna är höga. De kommande två åren är det upp till bevis. Oppositionen intresserar sig allt mer för småföretagarfrågor, även om det är uppenbart att de måste förändra sin politik för att attrahera småföretagen fullt ut, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Sammantaget är Sveriges småföretagare försiktigt positiva. Omkring en tredjedel anser att företagsklimatet förbättrats de senaste två åren, medan en femtedel anser att det skett en försämring. 37 procent tror att företagsklimatet under de kommande två åren ska bli mycket eller något bättre.

FöretagarFörbundet genomför regelbundna undersökningar bland landets småföretagare. Lagom till alliansens andra halvlek har förbundet dessutom betygsatt 50 politiska åtgärder ur ett småföretagarperspektiv med den egna symbolen ”Kronan”. Resultatet presenteras i rapporten ”Alliansen i halvlek” som finns att läsa i sin helhet på www.ff.se under Press och Material.

Fem kronor av fem möjliga får två reformer: ”Slopande av revisionsplikten för små företag” och ”Företagshypotek – en bättre säkerhet för lån till företag” som båda genomförs i januari 2009. Men än är löftena till landets småföretagare långt ifrån infriade:

– Vi saknar fortfarande det småföretagarpaket som vi efterlyste i debattartiklar under hösten. Att man sänker arbetsgivaravgiften med en procent gör ingen stor skillnad för småföretagare, och förbättringen av 3:12-reglerna har som vi ser det bara börjat. De genomförda regelförenklingarna är däremot ett steg i rätt riktning även om vi ännu inte hunnit se effekterna, säger Camilla Littorin.

För mer information: Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet: 070-553 66 70 eller camilla.littorin@ff.se

Fakta om undersökningen: Undersökningen genomfördes via internet under perioden 3-10 september 2008. Respondenterna är medlemmar i FöretagarFörbundet och antalet svarande 1 774. Läs hela undersökningen och företagarförbundets rapport ”Alliansen i halvtid” på www.ff.se under Press & Material.

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera