Bo Lundgren: Nationalisera banker som missköter sig

Staten ska inte vara rädd för att nationalisera banker som missköter sig under en finansiell kris. Det sade Riksgäldens chef, Bo Lundgren, vid Företagarnas seminarium om finanskrisen i Almedalen idag.

– Det är det bästa sättet att signalera till bankledningar och ägare att det inte är okay med för stor riskexponering. 

Bo Lundgren anser att ett avgörande problem bakom finanskrisen var att ägare och ledningar i de stora affärsbankerna räknade med att staterna skulle rädda dem med skattepengar, samtidigt som ledningen kunde sitta kvar, av rädsla för de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Bo Lundgren varnade också för politiker som i efterhand tvår sina händer från sitt ansvar för finanskrisen genom att överreglera finansmarknaderna, då konsekvenserna blir dyrare utlåning vilket kostar tillväxt och drabbar enskilda medborgare.

Bo Lundgren menade att vi inte kan utesluta framtida finanskriser och att risken inte är över för denna gången heller. 

– Vi kan gå en ganska obehaglig tid till mötes på grund av den europeiska skuldkrisen om problemen fortsätter i till exempel Grekland, Portugal och Spanien. Mest skrämmande är att man inte kan komma överens om vad man ska göra. För det finns ju reformer som kan lösa upp situationen, sade Bo Lundgren. 

För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och 15 000 via anslutna branschförbund.

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.