De är mest företagsvänliga i Riksdagen

​– vinnarna utsedda i Företagarnas årliga ledamotsgranskning

Sveriges mest företagsvänliga riksdagsledamöter heter Krister Örnfjäder (s) från oppositionen och Hans Backman (fp) från regeringspartierna.
De har varit mest flitiga att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i frågor som berör företagare, visar Företagarnas politikerrankning 2009/2010.  

– Vår rankning finns till för att premiera dem som tagit bra initiativ för företagsklimatet i landet, istället för att klanka ner på dem som inget gör. Vi behöver fler som brinner för företagarfrågor i riksdagen, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson. 

För sjätte året i rad rankar Företagarna Sveriges mest företagsvänliga riksdagsledamöter. Företagarna har betygsatt enskilda riksdagsledamöter – inte hela partier. I undersökningen har Företagarna tittat på riksdagsledamöternas motioner, interpellationer och frågor till statsråd som väckts under riksdagsåret 2009/2010. Även insatser i interpellationsdebatter har premierats i rankningen. 

Oppositionen granskas för sig och regeringspartiernas ledamöter för sig.
Undersökningen omfattar 121 ledamöter i arbetsmarknads-, finans-, miljö- och jordbruks, närings-, skatte-, socialförsäkrings- och utbildningsutskotten. 

I fjolårets granskning av riksdagsledamöterna utmärkte sig Moderaternas ledamöter bland regeringspartierna. I år är det Folkpartiet som står ut. På första, andra och tredje plats återfinns folkpartister. 

Bland oppositionens ledamöter dominerar i år socialdemokraterna som också placerar sig på första, andra och tredje plats. 

 

Läs hela rankningen på www.foretagarna.se 

För ytterligare information
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00
Lars Jagrén, chefekonom, 070-497 17 60  

-------------------------------------------------------------------
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och cirka 15 000 medlemmar är anslutna via branschförbund.

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar