Debatt: Vad lärde vi oss av den senaste finanskrisen?

​Deltagare: Bo Lundgren, chef för Riksgälden, Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Michael Wolf, vd Swedbank, Lars Heikensten, ordförande ESO, Johan Norberg, författare och debattör, Anna- Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna.
Moderator: Pernilla Ström.

För snart två år sedan gick Lehman Brothers omkull och luften gick ur finansmarknaderna. Effekterna på den reella ekonomin kom snabbt: inte minst småföretag fick brist på kapital när bankernas utlåning stramades åt, BNP störtdök, arbetslösheten ökade, massiva stimulansåtgärder sattes in.

Nu när vi inte längre befinner oss i stormens öga, hur ser då analysen av krisen ut? Hur ska man förklara krisen: berodde den på bristande regleringar, det amerikanska bytesbalansunderskottet, andra länders skuldsättning, felaktiga riskbedömning i hanteringen av farliga instrument eller alltför vidlyftig utlåning?

Vilket betyg får krishanteringen?

Och går det att hindra att en ny finanskris slår till med samma kraft? 

Datum: tisdagen den 6 juli
Tid: Kl 13.00 – 15.00
Plats: Mellangatan 9  

Företagarnas program och karta finns på www.foretagarna.se/almedalen  

För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna 070-526 50 00
Patric Elmén, press, 0706-15 00 48

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och 15 000 via anslutna branschförbund.

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.