Företagarna bjuder tillsammans med EU- Parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt och Svensk Handel in till ett seminarium

Företagarna bjuder tillsammans med EU- Parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt och Svensk Handel in till ett viktigt seminarium om detaljhandens framtid i Europa

När: fredag den 4 februari kl. 08.30-12.00 + lättare lunch
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

 EU har under hösten inlett en brett arbete för att förbättra och stärka den inre marknaden för konsumenter och företag. Kommissionen har inom ramen för detta arbete analyserat tillsynen inom detaljhandeln. Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt är parlamentets föredragande för rapporten "Mot en mer effektiv och rättvis detaljhandel". Läs mer här

Syftet med detta seminarium är att presentera läget för detaljhandeln i Sverige samt att ge dig, som svensk intressent, möjlighet att komma med inspel till rapporten. Aktuella frågor som fri rörlighet för varor, oskäliga avtalsvillkor, konsumenters tillgång till butiker och produkter, samt hur vi skapar en miljömässigt uthållig detaljhandel kommer att tas upp i paneldebatter med välkända företrädare för företag, myndigheter och konsumenter.

Program

8.30-9.00  Registrering och kaffe
9.00-9.20 Anna Maria Corazza Bildt hälsar välkommen
9.20-9.40 Detaljhandeln i Sverige, Dag Klackenberg, vd Svensk Handel
9.40-10.00 Småföretagens handel - vilka är hindren? 
Lars Jagrén, chefekonom Företagarna
10.00-10.45 "Fri rörlighet för varor" - I panelen:

Gunilla Almgren, vd Regab Reglerarmatur Karin Bodin, vd Polarbröd

Jörgen Bödmar, vd Designonline

Lena Johansson, gd Kommerskollegium

Dag Klackenberg, vd Svensk Handel

Anneli Petersén, vd Bonvings Skor

Thomas Karlsson, Redaktör Dagens Handel,  moderator
 Paus
11.00-11.45     "Konsumenternas tillgång till detaljhandeln" - I panelen:

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Agneta Dreber, vd LivsmedelsföretagenBengt Hedlund, vd Butikerna

Boris Lennerhov, vd GeKås i Ullared

Anders Svensson, vd ICA Sverige 

Thomas Karlsson, redaktör Dagens Handel,  moderator
11.45-12.00 Summering och avslutning av Anna Maria Corazza Bildt
12.00 Lättare lunch och mingel

Varmt välkomna!

Jens Spendrup, ordförande Företagarna
Anna Maria Corazza Bildt, ledamot av EU- Parlamentet
Dag Klackenberg, vd Svensk Handel


Taggar:

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar