Företagarna kommenterar regeringens vårbudgetproposition

-          I vårpropositionen saknas de kraftfulla åtgärder som Sveriges småföretagare behöver få möjlighet att bidra till att skapa fler jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna i en kommentar till regeringens vårproposition. Dessutom aviseras nu att högre kapitaltäckningskrav kommer att införas från nästa år, något som kommer leda till att det blir än svårare för småföretagare att låna pengar.

Ett av de tre största tillväxthindren är tillgång till finansiering. Regeringen säger att de vill främja företagande och investeringar men det mynnar ut i att upprepa redan genomförda reformer och nya försvårande regleringar.

-          Efterfrågan på arbete måste öka för att komma tillrätta med den svåra arbetslösheten, framför allt bland unga och utlandsfödda. Detta måste ske genom att småföretagarna får bättre möjligheter till finansering både genom eget kapital, lånat kapital och riskkapital.

För mer information kontakta:
Anna Söderström, pressekreterare Företagarna, telefon: 072-250 75 80      

Taggar:

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar