Företagarna om budgeten: Småföretagen glöms bort igen

Budgetpropositionen är tom på åtgärder som underlättar för landets småföretag.
– Vi hade hoppats på en kaka, men det blev bara kaksmulor. Arbetslinjen är viktig, men vi önskar att regeringen med samma intensitet genomförde insatser för att öka efterfrågan på arbetskraft, det vill säga att driva företagarlinjen, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Framför allt nu, i ett läge med svagare konjunktur och en finansiell oro som hotar att bli självuppfyllande, borde regeringen satsa mer på att skapa förutsättningar för fortsatt sysselsättningstillväxt i de mindre företagen Företagspaketet får underkänt, eftersom det är alldeles för storföretagsinriktad, medan det är i småföretagen som de nya jobben finns. Arbetsgivaravgifterna fortfarande är högre än när regeringen tillträdde 2006.

– Ett storföretag med en lönesumma på 10 miljarder tjänar 100 miljoner per år på regeringens sänkning av arbetsgivaravgifterna. Ett företag med fem anställda och en lönesumma på 1,5 miljoner kronor per år får bara en sänkning av lönekostnaderna på 15 000 kronor per år eller 250 kronor per anställd och månad, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarna föreslår i stället att den allmänna löneavgiften på 7,49 procent tas bort för alla företag, men med ett tak vid en lönesumma på 3 miljoner kronor. Det skulle ge de största avdragen i företag med cirka tio anställda, men kommer även de större företagen till del så att man kan undvika alla tröskeleffekter.

– En ändring av arbetsrätten som gör att företagen vågar anställa, skulle inte kosta en enda utgiftskrona men få kraftigt positiva effekter, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson

Vad gäller budgetens andra delar ger Anna-Stina Nordmark Nilsson plusbetyg speciellt för den ökade satsningen på infrastruktur

– På plussidan finns även det tredje steget av jobbskatteavdraget och att brytpunkten för statsskatten skjuts uppåt. Men givetvis borde regeringen ta chansen att avskaffa den skadliga värnskatten helt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarna delar i allt väsentligt regeringens analys av tillståndet i ekonomin och behoven av företagande, bättre offentlig upphandling, regelförenkling och framtidssatsningar.

– På utbildningssidan är regeringen dock fortfarande väldigt luddig vad gäller om, hur och när den sedan länge utlovade satsningen på entreprenörskap i skolan verkligen kommer till stånd. Här behövs en snabb konkretisering, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

För ytterligare information:

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar