Företagarna om regeringens företagarpaket: – Förslaget felriktat

Regeringens företagarpaket skjuter vid sidan av målet.
En sänkning med en procentenhet av arbetsgivaravgiften blir en festmåltid för storföretagen – men en brödsmula för småföretagen, anser Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Ett storföretag med en lönesumma på 10 miljarder tjänar 100 miljoner per år på regeringens paket. Ett företag med fem anställda och en lönesumma på 1,5 miljoner kronor per år skulle få en sänkning av lönekostnaderna på 15 000 kronor per år eller 250 kronor per anställd och månad.

– Vi hade hellre föredragit en större procentuell sänkning av arbetsgivaravgiften med ett tak. En sådan utformning hade gynnat alla företag, men skapat den största effekten för de små företagen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarna föreslår i stället att den allmänna löneavgiften på 7,49 procent tas bort för alla företag, men med ett tak vid en lönesumma på 3 miljoner kronor. Det skulle ge de största avdragen i företag med cirka tio anställda, men också komma storföretagen till del, samtidigt som man kan undvika alla tröskeleffekter.

– Det skulle kosta statskassan cirka 12 miljarder kronor och 30 000 till 40 000 jobb skulle skapas i småföretagen. Med vårt förslag används budgetutrymmet bättre och därutöver kunde resterande budgetutrymme läggas på att liberalisera 3:12 reglerna, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Det företagarpaket regeringen presenterade under måndagen är i dagens läge dessutom helt felriktat, då det är småföretagen som skapar de nya jobben; 80 000 nettojobb har under de senaste fem åren kommit i småföretagen, medan 10 000 jobb försvunnit i storföretagen och den offentliga sektorn.
Och med tanke på ränteläget borde företagspaketet vara större för att motverka den nedgång i konjunkturen som nu blir allt tydligare.

Företagspaketets sänkning av bolagsskattesatsen gynnar också främst de stora bolagen. Majoriteten av Sveriges småföretag drivs inte som aktiebolag utan som enskild firma.

– Det är tveksamt om sänkningen av bolagsskatten stimulerar investeringar och nya jobb. Troligen ökar börsbolagen sina utdelningar varav omkring hälften av pengarna hamnar utomlands i stället, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarna välkomnar lättnaden av 3:12 reglerna, men efterlyser krafttag på området, då de föreslagna ändringarna är relativt marginella.


För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar