Handelsminister Ewa Björling: Exportbyråkratin ska omdirigeras

​Den svenska exportbyråkratin ska dirigeras om för att passa landets småföretagare. Det utlovade handelsminister Ewa Björling vid ett seminarium i Almedalen idag.  Småföretagarna efterlyste ”en dörr in” till stöd för sina exportansträngningar.  Det kunde Ewa Björling inte lova.
– Men exportfrämjarna ska omdirigeras mot småföretagen.

Enligt Företagarna har staten har byggt upp en ”exportbyråkrati”, med alltför många kockar som till exempel Almi, SEK, EKN, Swedfund, Exportrådet och flera andra instanser, vilket gör småföretagen förvirrade.
Handelsminister Ewa Björling (m), som satt ett mål att över en femårsperiod fördubbla svensk export, medgav på Företagarnas seminarium om småföretagens handel med utlandet, att det stora antalet hjälparorganisationer har gjort småföretagen förvirrade. Men exportbyråkratin blir kvar.

– Vi är på rätt väg. Det är en uttalad målsättning inom exportfamiljen att satsa mer på småföretagen. Det finns det klara direktiv om. Vi ska också satsa på folkbildning kring vad exporten betyder för vårt land, säger Ewa Björling.

Anna-Stina Nordmark Nilsson påpekade att statens anslag till exportfrämjandet har minskat med en tredjedel, från 256 miljoner till 178 miljoner, mellan åren 2006 och 2009. 

– Exportrådet tvingas därmed i högre grad än flertalet motsvarande utländska organisationer ta ut höga konsultavgifter av småföretagen för sina tjänster. Istället bör Ewa Björling se över Exportrådets prissättning och analysera möjligheten att skapa någon form av resultatbaserad prissättning. Det skulle sänka tröskeln för småföretagen och skapa större incitament för framgång på Exportrådet. Självfallet borde anslaget till Exportrådet också återställas till den nivå som gällde när Alliansregeringen tillträdde, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Idag exporterar de små företagen med upp till 50 anställda 15 procent av förädlingsvärdet, enligt SCB. Samma exportandel är 31 procent för företag med mellan 50 och 200 anställda, medan exportandelen för företag med över 200 anställda är 66 procent.

– Potentialen är således mycket stor till att stimulera exporten från de mindre och medelstora företagen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och 15 000 via anslutna branschförbund.

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.